XI TURNIEJ SZACHOWY O PUCHARY DYREKTORA GAUDIUM ET STUDIUM W POZNANIU 20.11.2021.

Szanowni Państwo. Szanowne dzieci.
Wracamy do organizowania bezpośrednich rozgrywek szachowych.

Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w XI Turnieju Szachowym o Puchary Dyrektora GAUDIUM ET STUDIUM w Poznaniu, w dniu 20 listopada 2021 r.

Nagrody i upominki dla wszystkich uczestników
Zgłoszenia do turnieju – zgodnie z informacjami zawartymi w poniższym Komunikacie Organizacyjnym.

KOMUNIKAT_XI_TURNIEJ_GES_20_11_2021

UWAGA: w przypadku zainteresowania Rodziców i Opiekunów startujących dzieci, zorganizowany zostanie również oddzielny turniej dla DOROSŁYCH! Można zgłaszać gotowość gry w takim turnieju.