UCZESTNICY NASZYCH TURNIEJÓW SZACHOWYCH W 2019 ROKU

Szanowni Państwo – uczestnicy turniejów szachowych organizowanych przez szachydladzieci.com.pl

Dziękujemy bardzo wszystkim uczestnikom turniejów szachowych organizowanych przez naszą witrynę szachową szachydladzieci.com.pl w 2019 r.

Podziękowania należą się przede wszystkim dzieciom, młodzieży i dorosłym biorącym udział w rozgrywkach szachowych, ale również w bardzo dużym stopniu Rodzicom i opiekunom wszystkich niepełnoletnich uczestników tych turniejów, którzy byli obecni w czasie rozgrywek szachowych na salach gry.

Od wielu już lat staramy się, aby nasze turnieje były ciekawe i dobrze zorganizowane, ale również wnosiły nowe elementy np. wiążące szachy z innymi sportami.

Staramy się również zapewnić atrakcyjne nagrody dla uczestników – naszym standardem już od kilku lat są nagrody dla wszystkich uczestników.

To z naszych turniejów kilkanaścioro uczestniczek i uczestników odwiedziło Sejm RP, Brukselę i Strasburg. To u nas są wręczane bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe (m.inn. tablety, głośniki BT, cenne zabawki i sprzęt sportowy).

Chcemy ten poziom utrzymać również w kolejnych organizowanych przez nas turniejach w 2020 r.

Wszystko to wymaga jednak  naszego bardzo mocnego zaangażowania i pozyskiwania do współpracy wielu osób i organizacji.

W większości przypadków zgłoszenia do turniejów i późniejszy udział zgłoszonych uczestników nie sprawiają nam problemów.

Są jednak niestety uczestnicy turniejów, którzy wielokrotnie zgłaszają się do udziału w naszych turniejach, a następnie (bez jakiegokolwiek wyjaśnienia) nie przyjeżdżają na zawody. Takie postępowanie, to po prostu lekceważenie nie tylko nas jako bezpośrednich organizatorów, ale również wszystkich współpracujących z nami osób zaangażowanych w ich przygotowanie.

Przykładowo tylko w ub. roku około 80 – ciu przygotowanych dyplomów za uczestnictwo w turniejach (dyplomy przygotowywane są przed turniejami na podstawie zgłoszeń mailowych) zostało zniszczonych, gdyż zgłoszeni uczestnicy nie pojawili się na salach gry. Dyplomy uczestnictwa na nasze turnieje są przygotowywane przez plastyków i zawsze są związane z konkretnym turniejem – nie jest to „sztampa” za 50 gr. A to nie są jedyne koszty absencji w turniejach!

Przeanalizowaliśmy szczegółowo absencję osób zgłoszonych wcześniej do naszych turniejów w turniejach w II połowie 2019 r. i z przykrością musimy stwierdzić, że praktycznie 90% spośród tych osób nie poinformowało nas o powodach rezygnacji z udziału w naszych turniejach. Niestety w wielu przypadkach dotyczy to zawodników z klubów WZSzach i posiadających nawet centralne kategorie szachowe. Wielu spośród tych osób w dniach organizacji naszych turniejów brało udział w innych turniejach na terenie Poznania i Wielkopolski.

Kto działa w sporcie wie co takie postępowanie oznacza dla zawodników klubowych, którzy powinni postępować etycznie i z szacunkiem dla organizatorów.

W związku z powtarzającymi się takimi osobami, informujemy, że osoby te nie będą otrzymywały potwierdzeń udziału w naszych turniejach w 2020 r. lub będą otrzymywały warunkowe potwierdzenie udziału. W szczególnym przypadku zasada ta będzie obowiązywała w turniejach, w których planujemy przygotowanie najcenniejszych nagród dla uczestników.