TURNIEJ SZACHOWY Z OKAZJI DNIA SENIORA POZNAŃ 26 PAŹDZIERNIKA 2013 r.

Zapraszamy do udziału w Turnieju Szachowym z okazji organizowanego w Galerii Pestka w Poznaniu Dnia Seniora.

1.Cele Turnieju:

        - Popularyzacja sportu szachowego na terenie m. Poznania i województwa wielkopolskiego

        - Uczczenie Dnia Seniora

Turniej pod Patronatem Pani Sidonii Jędrzejewskiej, Posłanki do Parlamentu Europejskiego.

2.Organizatorzy Turnieju:

Sekcja Szachowa AZS POLITECHNIKA Poznań

Galeria PESTKA w Poznaniu

3. Komitet Organizacyjny:

Monika Łuszpak  – Galeria PESTKA w Poznaniu

Marek Zboroń   - Sędzia Główny

4.Turnieje, miejsce i system rozgrywek:

Planowane jest rozegranie trzech oddzielnych turniejów:

Turniej A dla dzieci do lat 12 – tu

Turniej B dla dzieci i młodzieży od lat 13 – 18

Turniej C dla dorosłych, a w szczególności dla Seniorów

Do udziału w turniejach zachęcamy całe rodziny: dzieci z rodzicami i dziadkami.

Prowadzona będzie dodatkowa klasyfikacja drużynowa: junior (z Turnieju A lub B) + senior z Turnieju C (według ustaleń podanych przed rozpoczęciem Turnieju).

Miejsce rozgrywek:

Galeria PESTKA, Al. Solidarności 47 w Poznaniu, I piętro

Turnieje będą rozgrywane systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 7 rund z tempem gry po 15 minut na partię dla zawodnika

Obowiązują przepisy gry Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE) i Kodeksu Szachowego PZSzach z 2005 roku wraz z uzupełnieniami.

5.Termin:                 SOBOTA 26 października 2013 r.

Godz. 10.00-10.45  przyjmowanie potwierdzeń udziału w Turnieju oraz nowych zgłoszeń – tylko w przypadku wolnych miejsc

Godz. 10.45             zamknięcie listy zgłoszeń

Godz. 11.00            uroczyste otwarcie Turnieju i rozpoczęcie rozgrywek

Ok. Godz. 15.00      ogłoszenie wyników i uroczyste zamknięcie Turnieju

6. Nagrody:

Dla uczestników  Turniejów przewidziane są nagrody rzeczowe i upominki

7. Zgłoszenia do udziału w Turnieju:

Zgłoszenia TYLKO DROGĄ MAILOWĄ prosimy kierować na adres mailowy: szachydladzieci@wp.pl  w terminie do 25 października 2013 r.

UWAGA: liczba miejsc w Turnieju ograniczona – o udziale decyduje kolejność zgłoszeń

UDZIAŁ W TURNIEJU JEST BEZPŁATNY!

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, tytuł szachowy lub kategorię szachową, aktualny ranking (FIDE / krajowy), przynależność klubową, datę urodzenia oraz wybrany turniej szachowy (Turniej A, B lub C). Dla ułatwienia kontaktu prosimy o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.

Wysyłane będą potwierdzenia udziału w poszczególnych turniejach 

Aktualna lista uczestników publikowana będzie od 21.10.2013 r. na stronie

www.szachydladzieci.com.pl

8. Informacje dodatkowe:

Organizator zapewnia sprzęt szachowy.

Prawo interpretacji niniejszego Komunikatu należy do Organizatora Turnieju.

Zawodnicy lub kluby pokrywają koszty ewentualnego indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Sędzia Główny

Marek Zboroń

Komunikat Turnieju

Plakat Dnia Seniora