Turniej szachowy o puchar Rady Osiedla Warszawskie – Pomet – Maltańskie 14 grudnia 2013 r.

Zapraszamy przedszkolaki i uczniów szkół podstawowych do udziału w dniu 14.12.2013 r. w Turnieju Szachowym o Puchar Rady Osiedla Warszawskie – Pomet – Maltańskie.

LISTA_UCZESTNIKÓW_13_12_2013

TURNIEJ SZACHOWYSP 46
O PUCHAR RADY OSIEDLA 
WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE

POZNAŃ 14 grudnia 2013 r.

1.Cele Turnieju:

- Wyłonienie Mistrzów SP 46 w Szachach na 2013 r.

- Popularyzacja sportu szachowego wśród uczniów SP 46 oraz z terenu m. Poznania

i województwa wielkopolskiego

2.Turnieje, miejsce i system rozgrywek:

Mistrzostwa rozegrane zostaną w grupach:

- Turniej A: uczniowie klas 0 – III szkoły podstawowej oraz młodsi

- Turniej B: uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej

Organizator rozgrywek:

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Marii Dąbrowskiej, ul. Inowrocławska 19, 61 – 044 Poznań

-  Turnieje rozegrane zostaną systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 7 rund  z tempem gry po 15 minut na partię dla zawodnika

-  Obowiązują przepisy gry Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE) i Kodeksu Szachowego PZSzach z 2005 roku wraz z uzupełnieniami.

3.Termin:                 SOBOTA 14 grudnia 2013 r.

Godz. 9.00- 9.45      przyjmowanie potwierdzeń udziału w Turniejach oraz nowych zgłoszeń – tylko w przypadku wolnych miejsc

Godz. 9.45                zamknięcie listy zgłoszeń

Godz. 10.15            otwarcie Mistrzostw i rozpoczęcie rozgrywek

Ok. Godz. 14.15      ogłoszenie wyników i uroczyste zamknięcie Mistrzostw

4. Nagrody:

Dla uczestników Mistrzostw przewidziane są:

- puchary i dyplomy dla 3 najlepszych w każdym Turnieju

- liczne nagrody rzeczowe i upominki dla uczestników

5. Zgłoszenia do udziału w Turnieju:

Zgłoszenia DROGĄ MAILOWĄ prosimy kierować w terminie do 12 grudnia 2013 r.

na adres mailowyszachydladzieci@wp.pl  (potwierdzenia udziału będą wysyłane)

lub w dniu rozgrywek na sali gry od godz. 9.00 – 9.45 (tylko w miarę wolnych miejsc)

UWAGA:

- W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, tytuł szachowy lub kategorię szachową, aktualny ranking (FIDE / krajowy), szkołę, przynależność klubową i datę urodzenia. Dla ułatwienia kontaktu prosimy o podanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej.

- wpisowe do Turnieju wynosi 10 zł od uczestnika – płatne przed rozpoczęciem rozgrywek

 6. Informacje dodatkowe:

Liczba uczestników Turnieju ograniczona – o udziale może decydować kolejność zgłoszeń

Organizator zapewnia sprzęt szachowy.

Prawo interpretacji niniejszego Komunikatu należy do Organizatora Turnieju.

Zawodnicy lub kluby pokrywają koszty ewentualnego indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego.                                                                                                                                                                                                                                                                                          SP 46 Poznań